Υπηρεσία

Υπηρεσία προπώλησης : Παρέχετε δωρεάν δοκιμή καθαρισμού, Υπηρεσίες προσαρμογής προγράμματος καθαρισμού.
υπηρεσία αγοράς tracking Παρακολούθηση παραγωγής αγαθών, βίντεο επιθεώρησης εκ του εργοστασίου, Μηχανική έκθεση δοκιμής.
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: Υποστήριξη τεχνικού on-line, παρέχει αντικατάσταση ανταλλακτικών, τεχνική υποστήριξη βίντεο.
  • QR